Silnik elektryczny

Działanie silnika trójfazowego elektrycznego

Silniki służą do zamieniania energii elektrycznej, cieplnej, chemicznej czy kinetycznej na mechaniczną. Umożliwia to zasilanie różnego rodzaju pojazdów, urządzeń użytku domowego czy nawet maszyn przemysłowych, co w obecnych czasach jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania wielu działalności. Aktualnie bardzo często wykorzystywane są silniki trójfazowe elektryczne, które działają po podłączeniu do prądu o odpowiednim napięciu i częstotliwości. Niewielka skrzynka umieszczona na zewnątrz głównej części urządzenia, zabezpiecza przewody uruchamiające maszynę po ich zasileniu. Głównymi częściami silnika są stojan oraz wirnik. W pierwszym z nich wytwarzane jest pole magnetyczne, zwane też wirującym. Krąży ono z prędkością równą przyłożonemu napięciu, a poprzez kontakt z uzwojeniem wirnika, tworzy wraz z prądami zwarciowymi siły oraz moment obrotowy, którego działanie pozwala na przyspieszenie pracy silnika i jednoczesne zasilenie napędu. Działanie to sprawia, że maszyna charakteryzuje się wysokim stopniem bezpieczeństwa. Z tego powodu doskonale sprawdza się w przemyśle. Aktualnie urządzenia są wykonywane z dużo większą dokładnością, dlatego są dobrze zabezpieczone przed ewentualnym występowaniem poważnych awarii, jak na przykład zanik fazy, który w wielu przypadkach mógłby stale uszkodzić silnik.

Silnik trójfazowy – energooszczędny wybór

Elektryczne zasilanie urządzeń mogłoby wydawać się drogie, jednak w zakładach przemysłowych stosowanie tego typu silników jest wyjątkowo opłacalne. Mogą być one eksploatowane w różnych trybach pracy, a dzięki prostej budowie, możliwa jest ich modyfikacja i modernizacja. Silnik trójfazowy z hamulcem jest najlepszym wyborem do pracy z wieloma rodzajami maszyn. Zatrzymywanie go jest możliwe, dzięki zaciskom lub zewnętrznemu napięciu. Zwiększa to bezpieczeństwo osoby użytkującej maszynę, a dodatkowo skraca czas wybiegu jej mechanizmów. Silniki tego typu, to urządzenia wydajne, które pozwalają zaoszczędzić na codziennym korzystaniu z zasilanych sprzętów. Energooszczędność odróżnia model trójfazowy od jednofazowego, który chociaż stabilny, to wymaga dużo większych kosztów eksploatacji oraz ewentualnych napraw. Warto zwiększyć klasę cieplną zakupionego silnika, aby dopuszczalne nagrzewanie również wzrosło. Można przyspieszyć ten proces poprzez montaż wentylatora. Dzięki tym działaniom dodatkowo powiększy się dopuszczalna częstość łączeń, czyli to ile razy silnik może zostać włączony w ciągu godziny bez jego przegrzania. Pozytywnie wpłynie to na jego wydajność pracy, dzięki czemu jeszcze bardziej zmniejszą się koszty eksploatacji.

Sprawne i wydajne silniki trójfazowe z hamulcem

Ze względu na osiągalną moc, a także wydajność pracy, silniki tego typu znajdują swoje zastosowanie głównie w warsztatach oraz zakładach przemysłowych, gdzie zasilają wiele poszczególnych urządzeń o dużych wymogach w kwestii mocy czy czasu działania. Dzięki możliwości dodawania lub zmiany w silniku poszczególnych elementów, takich jak na przykład bieguny, może być on eksploatowany z coraz większymi prędkościami obrotowymi. Silniki trójfazowe są produkowane zgodnie z ogólnie obowiązującymi normami, które gwarantują jego jak największą sprawność. Wpływa ona nie tylko na jakość pracy, ale również wolniejsze zużywanie się poszczególnych elementów. Z tego powodu do ich wykonania wykorzystuje się wysokiej jakości blachy, a także większą ilość miedzi w uzwojeniach stojana czy wirnika. Dodatkowo łożyskowanie zostaje lepiej zoptymalizowane tak, jak geometria obecnych w silnikach wentylatorów. Ich ważną cechą jest również niska cena, która w wielu przypadkach może mieć wielki wpływ na decyzję o zakupie. Urządzenia te charakteryzują się wysoką jakością wykonania, w bardzo prostej konstrukcji, dzięki czemu nie grożą poważnymi awariami i nie wymagają częstej konserwacji. Silniki trójfazowe podłączane do sieci prądu o odpowiednim napięciu i częstotliwości są niezbędnymi elementami przemysłowych układów napędowych.